Der er i alt lige knap 16.000 jobs i Ringsteds erhvervsliv, hvoraf 4.300 er inden for det offentlige. Og hvert år kommer der flere arbejdspladser til fordi Ringsted Kommune er en god kommune at drive sin virksomhed i - i alt 290 nye fuldtidsjob er det blevet til over de seneste tre år.

Erhvervslivets vilkår er vigtige for kommunens udvikling. Flere arbejdspladser skaber vækst og gør kommunen attraktiv at leve i. Det er derfor vigtigt, at kommunen kan tiltrække nye virksomheder samtidig med, at udviklingen i eksisterende virksomheder stimuleres.

Vi har været med til at:

  • Afskaffe dækningsafgiften så virksomheder i Ringsted Kommune ikke fra 2020 skal betale denne særskat.

  • Afskaffe byggesagsgebyrerne.

  • Sætte gang i etableringen af et helt nyt erhvervsområde ved Jordemodervej.

I spidsen for det brede samarbejde vil vi:

  • Styrke dialogen mellem kommune og virksomheder yderligere så kommune og erhvervsliv sammen kan udvikle kommunen.

  • Gøre det nemt at starte og drive virksomhed i kommunen.

  • Tiltrække nye virksomheder og flere arbejdspladser.