Det er vigtigt, at vi hele tiden insisterer på åbenhed, dialog og inddragelse. Derfor skal vi give den bedst mulige information om Ringsted Kommunes beslutninger, serviceydelser, opgaver og aktiviteter til omverdenen og invitere borgerne til at deltage i de kommunale beslutningsprocesser.

Vi har været med til at:

  • Oprette en kommunal side på facebook.

  • Igangsætte arbejdet med at forbedre brugervenligheden på www.ringsted.dk.

  • Skabe nye rammer og muligheder for at borgerne bliver hørt inden Byrådet træffer beslutninger.

I spidsen for det brede samarbejde vil vi:

  • Finde nye løsninger for borgerinddragelse.

  • Synliggøre de mange muligheder der er for et aktivt liv i hele kommunen.

  • Sikre at kommunen udnytter mulighederne på de sociale medier og gøre kommunens hjemmeside mere brugervenlig.