Bedre forhold for erhvervslivetMed Venstre i spidsen har vi fjerner dækningsafgiften, der er en særskat, som Ringsted Kommune hidtil har opkrævet hos kommunens virksomheder. Vi har også fjernet byggesagsgebyrerne og så har kommunen implementeret ”én indgang for virksomheder” fordi det skal være nemt og enkelt for virksomheder at komme i kontakt med

den rigtige medarbejder i kommunen uanset om sagen handler om rekruttering,byggeri, miljø, kommuneplaner, virksomhedsstart eller andet.

Ambitionen er, at det skal være let at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i Ringsted Kommune.


Styrket kommunikation mellem borgere og kommune

Et af sporene i kommunens vision er, at i Ringsted Kommune, der insisterer vi på åbenhed, dialog og inddragelse. I løbet af byrådsperioden har vi igangsat flere tiltag, der alle sammen gør, at det er blevet nemmere at være i dialog med kommunen. Eksempler på dette er et helt nyt design af kommunens hjemmeside og at kommunen nu er på facebook – i øvrigt noget, som har høstet stor anerkendelse idet Ringsted Kommune er blevet udråbt til "kommunen der knækkede facebook-koden".

Med værdigrundlaget ”Sådan møder vi borgeren”, er der en retning for, hvordan vi har en god dialog med borgerne.

Ambitionen er, at det skal være nemt at komme i dialog med kommunen.


Større anerkendelse af de frivillige

I Ringsted Kommune er der et meget mangfoldigt foreningsliv. I foreningerne mødes vi om det, vi hver især brænder for. Her mødes vores børn af ildsjæle, som bruger mange timer på at skabe fællesskaber og store oplevelser. Livet i Musik- og Kulturskolen, børnenes glæde til et ridestævne eller gejsten til en håndboldkamp i en fyldt hal er uvurderligt for glæden ved at bo i Ringsted Kommune, og gør kommunen et attraktivt sted at bo.

Ambitionen er, at foreningslivet bidrager aktivt til, at Ringsted Kommune er et godt sted at leve.