Ud af kommunens i alt ca. 35.000 indbyggere bor ca. 13.000 i et af kommunens dejlige landområder. Det er en stor andel og det er derfor vigtigt, at der både sker vækst og udvikling i byen og på landet. Det er også vigtigt med en stærk sammenhæng mellem land og by, så landsbyer og landområder supplerer hinanden og Ringsted by. Og vi skal udvikle kommunens rekreative områder så det til stadighed bliver lettere at benytte og komme til de mange skønne naturområder i kommunen.

Vi har været med til at:

  • Etablere Oplevelsesstien som et 25 km sammenhængende stisystem gennem kommunen.

  • Etablere cykelstier i landområderne der gør børnenes skolevej mere sikker.

  • Finansiere projekter i landområdernes helhedsplaner der understøtter vækst og udvikling lokalt.

I spidsen for det brede samarbejde vil vi:

  • Udbygge mulighederne omkring Oplevelsesstien.

  • Etablere flere sikre skoleveje i landområderne.

  • Synliggøre de mange muligheder der er for et aktivt liv i hele kommunen.