Det er dejligt at bo i Ringsted Kommune. Vi har adgang til natur og kultur lige om hjørnet samtidig med, at infrastrukturen giver let tilgængelighed til resten af Sjælland. For mig handler lokalpolitik om at skabe løsninger, der sikrer det gode liv uanset om du er ung eller gammel eller bor på land eller i by.

Livet opfattes og leves forskelligt og der er områder i Ringsted Kommune, som kræver særlig politisk opmærksomhed i den kommende valgperiode. Så selvom udgangspunktet er godt for Ringsted Kommune, så kan vi kan sagtens gøre det endnu bedre i morgen. Mit fokus er dit gode liv.

DET GODE BØRNELIV

Børn er forskellige og har derfor behov for forskellige tilbud.

Der skal være gode, mangfoldige lokale dagtilbud til de mindste. Jeg mener, at der skal være gode lokale tilbud til alle børn uanset om de bor i et landområde eller i byen.

DET GODE SKOLELIV

Folkeskolen skal give alle elever mulighed for at udvikle de kompetencer, der skal til for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Alle børn skal blive så dygtige de kan. Jeg mener, at der skal være fagligt gode tilbud til alle skolebørn uanset om de hører til blandt de fagligt stærke eller de fagligt svage. Børn og deres familier skal have valg og føle sig hørt, når det handler om børnenes udvikling.

DET GODE UNGDOMSLIV

Der er et godt og bredt ungdomsuddannelsesmiljø i Ringsted.

Det skal være fedt at være ung i hele Ringsted Kommune. Jeg mener, at kommunen skal understøtte, at der etableres flere boliger som unge kan betale og etablering af endnu flere ungdomsuddannelser på f.eks. ZBC – og så skal vi lytte til, hvad de unge mener, der kan gøre vores alle sammens by endnu federe.

DET GODE FRITIDSLIV

Muligheden for et aktivt fritidsliv gør Ringsted Kommune til et attraktivt sted at bo for både os, der allerede bor her og for de, der overvejer at flytte hertil.

At være aktiv og deltage i fællesskaber er vigtigt for såvel vores mentale som fysiske sundhed hele livet igennem. Jeg mener, at der skal være gode muligheder for såvel det organiserede som uorganiserede foreningsliv at skabe aktiviteter uanset om det gælder en koncert i bymidten eller gymnastik i den lokale sportshal.

DET GODE ÆLDRELIV

Ældre skal have en sund aldring med livsmod og livskvalitet i hverdagen.

Retten til frit valg gælder også, når man bliver ældre. Jeg mener, at kommunens gode tilbud skal suppleres af private udbydere.