Ringsted er et godt sted. Det er ikke et perfekt sted, men det er et godt sted. Det er et sted, hvor vi passer på hinanden og hvor vi involverer hinanden. Sådan skal det også være fremover, så det handler om at følge de spor, vi har lagt. For det er nogle spor, der trækker os i den rigtige retning.

Flere og flere vælger Ringsted Kommune når de skal bosætte sig og der skabes hele tiden nye arbejdspladser. Og det er godt, for det giver mulighed for at udvikle den kommune vi bor i. Jeg ønsker en kommune, hvor vores børn og unge skal trives og blive så dygtige, de kan. En kommune, hvor der er gode vilkår for erhvervslivet så der sikresarbejdspladser. Og en kommune, hvor seniorerne oplever livskvalitet i seniorlivet.

Alt det er vi i gang med og det går godt. Vi er ikke i mål men hvis du også mener, at vi er på rette vej, så giv Venstre og giv mig mulighed for fortsat stå i spidsen for det brede samarbejde, der sikrer Ringsted Kommunes udvikling, når du skal sætte dit kryds ved kommunalvalget d. 16. november.

Kommunal kommunikation der virker

Det er vigtigt, at vi hele tiden insisterer på åbenhed, dialog og inddragelse. Derfor skal vi give den bedst mulige information om Ringsted Kommunes beslutninger, serviceydelser, opgaver og aktiviteter til omverdenen og invitere borgerne til at deltage i de kommunale beslutningsprocesser. Vi har…

LÆS MERE

Sammenhæng mellem land og by

Ud af kommunens i alt ca. 35.000 indbyggere bor ca. 13.000 i et af kommunens dejlige landområder. Det er en stor andel og det er derfor vigtigt, at der både sker vækst og udvikling i byen og på landet. Det er også vigtigt med en stærk sammenhæng mellem land og by, så landsbyer og landområder supplerer…

LÆS MERE

Vækst og udvikling i hele kommunen

Ringsted ligger i et trafikalt smørhul ved motorvej, med hovedveje til de øvrige byer rundt på Sjælland og med rigtig gode togforbindelser øst, vest og syd. F.eks. vil det tage 32 minutter at komme fra Ringsted st. til København H. med den nye jernbane, der åbner i 2018. Den placering er der mange,…

LÆS MERE

Gode vilkår for erhvervslivet sikrer arbejdspladser

Der er i alt lige knap 16.000 jobs i Ringsteds erhvervsliv, hvoraf 4.300 er inden for det offentlige. Og hvert år kommer der flere arbejdspladser til fordi Ringsted Kommune er en god kommune at drive sin virksomhed i - i alt 290 nye fuldtidsjob er det blevet til over de seneste tre år. Erhvervslivets vilkår…

LÆS MERE

Vores børn og unge skal trives og blive så dygtige, de kan

Vi har et ansvar for at skabe de bedst mulige opvækstvilkår og livsbetingelser for alle børn og unge så de kan udvikle sig til livsduelige medborgere. Dannelsen begynder allerede ved fødslen og finder sted i alle de sammenhænge barnet eller den unge indgår – både i institution, i skole, fritids-…

LÆS MERE

Seniorer skal opleve livskvalitet i seniorlivet

 Mange forskellige faktorer har betydning for oplevelsen af livskvalitet i seniorlivet - blandt andet tryghed, meningsfulde aktiviteter, relationer og mulighed for at få hjælp til at kunne mest muligt selv.Alle mennesker er unikke og den enkeltes behov kan bedst beskrives af den enkelte selv. Borgere…

LÆS MERE