Henrik Axel Hvidesten

Borgmester
E-mail: [email protected]
Telefon: 24 48 06 21

"Henrik Hvidesten har siden 2014 været Ringsted Kommunes borgmester. Han har siddet i Byrådet siden 2006 og har således solid kommunalpolitisk erfaring på trods af, at han stadig er en af landets yngre borgmestre."


Jeg er født i 1978 på en gård ved Vetterslev. I første omgang som eneste søn af Hans-Kurt og Grethe men hurtigt kom mine 2 brødre Martin og Lars til. Jeg gik på Vetterslev-Høm Skole indtil udgangen af 7. klasse hvorefter 8. og 9. klasse foregik på Sdr. Park Skolen. Herefter gik turen til Haslev Gymnasium hvor jeg blev matematisk student i 1997. Fritiden i mine barndomsår gik med 4H, spejder, fiskeri og en masse forskellige sportsgrene, hvor håndbold dog på et tidspunkt blev valgt som nr. 1. Derudover hjalp jeg til derhjemme og fik også tid til at tage den lokale avisrute sammen med min bror i mange år. Jeg er vokset op med frihed under ansvar og jeg tror selv på, at den enkeltes frihed er fundamentet til at tage ansvar for vores fælles samfund.

Efter endt gymnasietid startede jeg på jordbrugsøkonomiuddannelsen på Landbohøjskolen i København og snart blev bopælen også flyttet til hovedstaden. Allerede inden kandidatgraden var i hus havde jeg ansættelse i DLR Kredit hvor jeg startede som volontør og endte med at være ansat som landbrugskundechef med ansvar for udlånet i Midt- og Vestjylland. Min uddannelse og joberfaring har givet mig et solidt økonomisk fundament som jeg ofte anvender i det politiske liv.

Jeg flyttede hjem til Ringsted i 2005 og blev snart efter valgt til byrådet i en alder af 27 år. Jeg har altid interesseret mig for fritids- og foreningslivet og har derfor været glad for at arbejde med dette politiske emne siden jeg blev valgt. Inden jeg blev borgmester havde jeg i en valgperiode den store glæde at være formand for Kultur- og Trivselsudvalget.

Privat bor jeg sammen med Louise og vores 2 dejlige drenge - Theodor, der er født i januar 2012 og Cornelius, der er født i august 2013. Udover at tilbringe tid med familien går fritiden med at følge de lokale sportshold indenfor håndbold, fodbold og floorball. Og så forsøger jeg at holde mig i fysisk form ved at svømme, cykle og løbe lidt - ikke så jeg kan komme gennem en hel ironman, men bare 1/2.

Som ung familie er vi storforbrugere af kommunens tilbud. Kommunens mange dygtige medarbejdere gør sammen med frivillige en uvurderlig indsats som vi slet ikke kan undvære, hvis vi hele tiden sammen skal gøre Ringsted Kommune til et endnu bedre sted at leve – og det skal vi!